Å spille en ledende rolle i utviklingen av en havvindindustri i verdensklasse i Norge.

Det grønne skiftet blåser over både Nordsjøen og en sterkt voksende havvindindustri. Konkurransen om å bygge ut havvindparkene er stor. I den forbindelse har tre erfarne selskaper med et sterkt fokus på fornybar energi og med lang fartstid i Norge, Total Energies, Iberdrola og Norsk Havvind, gått sammen i et konsortium. Sammen bærer de en klar visjon om å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri.


Som et nytt konsortium, kom de til AD.Moment med ønske om en komplett identitetsprofil. Utgangspunktet var navnet «Skjoldblad» som de hadde valgt inspirert av planten skjoldblad, som vokser i værhardt vestnorsk kystmiljø. Den lille grønne planten vurderes som nær truet og har dermed felles skjebne med våre store grønne planet. Som hos planten er det vår styrke og samhandling som skaper vekst, – sentrale faktorer i arbeidet med å bygge en sterk havvind-industri i Norge.

Logo & profil, nettside


Logo, grafisk profil og visuell identitet fra webside, e-post signatur og powerpoint-mal til brosjyrer, roll-ups og visittkort fikk nå et helhetlig og gjennomarbeidet uttrykk som oppleves friskt, minimalistisk og optimistisk. Vi unngår det unødvendige og omfavner det vakre i sin enkelhet.