3D Illustrasjon - Prosjekt - AD. Moment

Sandsgård

3D-illustrasjon av boligprosjektet Sandsgård, som ligger like ved Sandvedparken i Sandnes kommune. Her er det rekkehus i delfelt B7 som er visualisert. Kunden var Øster Hus. Vi sto bak den totale markedsføringen av prosjektet.

KundeØster HusProsjektSandsgård