3D Illustrasjon - Prosjekt - AD. Moment

Sandvedmarka

3D-illustrasjon av eneboliger i rekke på Sandvedmarka i Sandnes. Det var lange interessentlister i forkant av salgsstart på disse boligene, og boligbygger Øster Hus ga tommel opp for disse illustrasjonenes nytte- og salgsverdi.

KundeØster HusProsjektSandvedmarka