Positiv profil.

I forbindelse med rebrandingen av Positiv Opplæring har vi laget en lekende og inspirerende profil. En frisk fargepalett er bærende for hele profilen.