Øster Hus er Rogalands største boligbygger, og det er ikke akkurat småtterier som skal gjennomgås, utarbeides og oppdateres når en så stor og profesjonell aktør skifter ham.

Den bakenforliggende årsaken til profilendringen var at Øster Hus ved inngangen til 2016 fusjonerte med KleppHus og Jærbygg, som da allerede var en del av Øster Hus Gruppen.


AD. Moment Reklamebyrå - Øster Hus - Aksidens