Nordic Grip er selskapet som for alvor tok grepet på utfordringene knyttet til trygg ferdsel til bens i vinterhalvåret – enten det er en tur på butikken, lek, jogging eller ekstreme forhold langt vekke fra måkebilens faste runder. Nok et spennende oppdrag fra Ultimate Nordic. Vi takker for tilliten!

Get a safe grip

Oppdraget var å gjøre en total rebranding av Nordic Grip sin logo og visuelle profil på all produktemballasje og brosjyrer. En spennende utfordring ved emballasjen, var å lage den slik at man ikke trengte å bryte den for å prøve produktene i butikken. Fiffig emballasje av høy kvalitet, akkurat som produktene som har mange «best i test» kåringer å vise til.

Idé logo

I arbeidet med logoen var ideen vår å knytte sammen navn og symbol. Snøfnugget som symbol på vinter og is har en tydelig symbolikk og peker mot både Norge og det nordiske. Ved bruk av «negative space» knyttet vi inn forbokstaven «N» som en integrert del av symbolet. Dermed fikk vi et tidsriktig og særpreget uttrykk som vil gjenspeile både nye og eksisterende produkter. Logoen ble også grunnlaget for det grafiske støtteelementet. Mange av «snøfnuggene» sammen setter produktene i sitt rett element.

Produktnavn og visuell profil

I arbeidet med den visuelle profilen var det bruken av en tydelig farge knyttet til de forskjellige kategoriene av produkter som ble løsningen. Idéen for de unike produktkategoriene var å skille bruksområdet. SAFE er nøkkelordet når man er ut på glatta, så er det aktiviteten der som velger kategorien; WALK, PLAY, SPORT, osv. Enkle navn, klare farger, lett å skille for både kunde og selger. Vi har gitt hver kategori en unik farge slik at et lett skal skille produktene også i butikkhyllen.