I konkurranse med flere andre reklamebyråer, valgte IVAR nok en gang AD. Moment, som i 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 og 2021. I arbeidet med 2020 gikk vi over til en digital årsrapport, slik at både 2020 og 2021 fungerer som en egen webside.

IVARs årsrapport

AD. Moment står bak design og visuelt konsept i årsrapportene til IVAR – som selv har levert tekstene. I 2021 ble årsrapporten presentert under visjonen Et samfunn der ingenting går til spille. Et av målene er at IVAR skal være ledende innenfor bærekraftige samfunnsløsninger, og være et regionalt fyrtårn for klima og miljø.

Akkurat som i fjor ble rapporten digital med funksjon som en egen hjemmeside. Fokuset på brukervennlighet har vært stort i det digitale formatet. Best mulig oversikt hvor enn du er i rapporten har vært i fokus for å kunne bevege seg mellom de ulike delene. Tilbakemeldingene har vært strålende gjennom to gode år nå.

Som ledende innenfor bærekraftige samfunnsløsninger besitter IVAR et sorteringsanlegg for søppel som er high-end. De klarer f.eks. å sortere ut hele 82% av plasten som kastes i restavfallet. Før dette anlegget kom i bruk ble plasten sortert ut av den enkelte husstand og bedrift. I 2018, da man sorterte hjemme, tilsvarte forbruket av plast 8 kilo pr. innbygger. I 2021, i det nye sorteringsanlegget, tilsvarte forbruket av plast hele 25 kilo pr innbygger. Machine over man i dette tilfellet. Klimagevinsten ved anlegget tilsvarer 33 000 tonn CO2 i året – nice!