Kraft Finans har de siste årene inntatt en solid posisjon i det norske finansmarkedet, og vi fikk en svært interessant jobb da de kom til oss for ny og komplett nettside.

Kraft Finans, hvor Bjørn Maaseide eier halvparten av aksjene, har økt forvaltningskapitalen sin med flere milliarder på 2,5 år og trengte derfor en nettside som kunne formidle sine budskap bedre og mer treffsikkert.

Nå som jobben er ferdig og nettsiden er publisert, takker vi for de gode tilbakemeldingene og det inspirerende samarbeidet med knakende flinke Kraft-folk.

Du kan se nettsiden på kraftfinans.no.