SF Kino

For økt oppmerksomhet rundt SF Kino (nå Odeon Kino) sin…