Buøy Næringspark er handler kort sagt om å foredle. Buøy er et viktig sentrum for transport, arbeid og bolig for Hundvåg og Stavanger, – og for regionen. Foredling er ideelt og Buøy er ganske opplagt et naturlig sted å fortsette.

Nye Buøy! En mulighet for Hundvåg og Stavanger.

Vårt oppdrag var å skape logo/visuell profil og ny nettside, i tillegg til å visualisere og markedsføre de mulighetene som Buøy Næringspark besitter.

Logo og visuell identitet profil

Gjennom etablering av Buøy Næringspark skal næringsområdet moderniseres og legge til rette for virksomhet i nye 120 år. Med profilen vi utarbeidet ønsket vi å uttrykke de verdier og mål som skal realiseres gjennom etableringen. Heksagon-symbolet står blant annet for kommunikasjon, møtepunkt og samarbeid. Dette, sammen med det dynamiske bevegelsesbildet, uttrykker energi, ringvirkning og framdrift.

Se nettside mittbuoy.no