I norgeshistorien for 2015 og 2016 står asyltilstrømningen sentralt. Vi har design og layout på den nye boka som forteller om Norges største asylmottak.

Fortellingen er ført i pennen av Lars Petter Einarsson, informasjonsansvarlig i Abri Vekst. Abri Vekst er en virksomhet innen mottak-, integrering- og kompetansetjenester, og er eid av forretningsmannen Alfred Ydstebøs selskap Base Gruppen. Forus-mottaket ligger i Stavanger, like ved Forus travbane og Statoils hovedkontor. På det meste huset mottaket 932 beboere og asylsøkere fra over 20 nasjoner. Her var det blant annet egen grunnskole, 1. – 10. klasse, og helsestasjon med to sykepleiere. Avtalen med UDI varte til 18. november 2016. Mottaket er nå i beredskap.