Med total branding og smart markedsføring fra AD. Moment er Bjergsted Trio en av høstens salgsvinnere i boligmarkedet.

Med navn, logo, identitet, brosjyre, nettside, 3D-illustrasjoner, 360-visninger, programmatisk nettannonsering, sosiale medier, avisannonser og nyhetsbrev – for å nevne noe – har vi bidratt til at leilighetsprosjektet Bjergsted Trio har solgt svært bra denne høsten. Formidlingen av prosjektets grønne og fremtidsrettede kvaliteter har etter alt og dømme nådd fram til de aktuelle målgruppene. Dermed kan vår kunde, Base Property, sikte seg inn mot byggestart allerede i mars 2017.

Ta en tur innom bjergstedtrio.no for å se noe av det vi har laget, som blant annet interaktiv boligvisning, 3D-illustrasjoner og 360-visninger.