3D Illustrasjon - Prosjekt - AD. Moment

Lervik Brygge

3D-illustrasjon av leilighetsprosjektet Lervik Brygge og deler av uteområdet ned mot Gandsfjorden i Stavanger Øst. Kunden her var Selvaag Bolig (tidligere Bo1). Prosjektet er nå ferdigstilt og innflyttet – vi laget flere illustrasjoner og alt materiell til som var nødvendig for markedsføringen.

KundeSelvaag BoligProsjektLervik Brygge