3D Illustrasjon - Prosjekt - AD. Moment

Biskop Hognestads gate

3D-illustrasjon av en klassisk hytte fra Sinneshyttå. Denne hytten ble opprinnelig tegnet på spesialbestilling fra en hyttekunde, og siden illustrert av AD. Moment. Hyttetypen har fått navnet ”Hilleknuten”.

KundeStensland & BybergProsjektBiskop Hognestads gate