3D Illustrasjon - Interiør - AD. Moment

Bikinifabrikken

Denne illustrasjonen ble laget på oppdrag for kunde som ville vise Gjesdal kommune og investorer hvor fint det kunne bli hvis den gamle bikinifabrikken ved Figgjoelva ble gjort om til boliger. Det industrielle preget er fint ivaretatt, noe som tydelig viser her.

KundeSåkornProsjektBikinifabrikken