3D Illustrasjon - Prosjekt - AD. Moment

Frøyerbakken

3D-illustrasjon av tun og eneboliger i boligprosjektet Frøyerbakken, som besto av til sammen tre eneboliger i skrånende terreng. Eksisterende bebyggelse er synliggjort bak de nye boligene. Kunden var Øster Hus, og vi sto også for den totale markedsføringen av prosjektet.

KundeØster HusProsjektFrøyerbakken